Hizmetlerimiz

Laboratuvarımız, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  yetkilendirilmiş Çevre Ölçüm ve Analizleri Laboratuvarı ile hizmet vermektedir.

Laboratuvarımız, çalışma ortamınızdaki koşulların tanımlanmasına yönelik kapsamlı bir ölçüm ve analiz kabiliyetine sahiptir.

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ yönetmeliğine ve ilgili yönetmeliklere göre işletmelerde ölçümleri yaparak, haritalandırma ve raporlama yapmaktayız.

 

BACA GAZI  (EMİSYON) ÖLÇÜMLERİ

    Bacada O2, CO, CO2, SO2, , NO, NO2, NOx Yanma Gazları Emisyon Ölçümü,                             

•   Bacada Partikül Madde Ölçümü (Toz Ölçümü),

•   Bacada Gaz ve Tozların Kütlesel Debi Tayini,

•   Bacada Hız-Debi Ölçümü,

•   Bacada İslilik Ölçümü,

•   Bacagazı Sıcaklık Ölçümleri,

•   Bacagazında Nem Değerinin Belirlenmesi,

•   Bacada toplam  Uçucu Organik Gaz  Emisyonlarının Ölçümü,

•   Prosesteki Yanma Verimliliğinin Tespiti,

•   Metal Örneklemesi ve Analizi

•    Formaldehit Örneklemesi ve Spektrofotometrik Tayini

•    Hidrojenli Halojen (HCl, HBr,HF) ve Halojen (Cl2) Tayini

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ

 • İç Gürültü Ölçümü
 • Gürültü Maruziyet Ölçümü
 • Titreşim Ölçümü
 • Titreşim Maruziyet Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Ortamda Ağır Metal Ölçümü
 • Elektromanyetik Alan ölçümü
 • Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı) Ölçümü
 • Ortam Havası Ölçümü
 • Ortam Havası Maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Gaz Ölçümü
 • Ortamda Gaz Maruziyet Ölçümü
 • Ortamda VOC Ölçümü
 • Ortamda VOC Maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Partikül Madde Ölçümü

 

 

Basa Don