“EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ” EĞİTİM PROGRAMI

“EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ” EĞİTİM PROGRAMI

 

Eğiticinin Eğitimi Program Amacı

Bu eğitimde katılımcılar, yetişkin eğitiminin temel ilkelerini kavrayabilecek, yetişkin eğitimiyle öğrenme bağlamı arasında bağ kurabilecek, eğitim ihtiyaç analizi oluşturabilecek ve uygulayabilecek, etkin bir eğitim programı içeriği ve görsel malzemesi tasarlayabilecek eğitimci adaylarının eğitim katılımcılarına yaşam boyu eğitim, öğrenme isteği ve bilgi paylaşma kültürünü kavratmaları hedeflenmektedir. Ayrıca, bir eğitmenin sahip olması gereken özellikleri ortaya koymak; eğitime nasıl hazırlanılacağı(tasarım, içerik ve uygulanış) konusunda detaylı bilgi vermek; eğitimcilerin sunuşa hazırlanma ve eğitim verme konusunda ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri uygulamalar eşliğinde aktarmaktır.

 

Eğiticinin Eğitimi'ne Kimler Katılmalı

 

  •          Kendi firmalarında firma personeline in-house / kurum içi eğitim veren eğitmenler, eğitim

                    görevlisi olarak görev yapmakta olanlar veya görev almak  isteyenler.

  •            Serbest Eğitmen olarak görev yapan veya yapmak isteyenler
  •            Bunun yanı sıra aşağıdaki ilgili yönetmelik gereği bu belgeyi almak zorunludur;

 

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

 

b) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az (45) kırkbeş saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından verilen eğiticilerin eğitimi belgesini,

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete:20.07.2013 - 28713

 

c) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az (40 )kırk saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen  eğiticilerin eğitimi belgesini

  •           İşyeri hekimliği yapmak isteyenler doktorlar (Hekimler)
  •           İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri vermek isteyenler (İSG Uzmanları)
  •           Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu, (İSG Uzmanları)
  •            Sağlık eğitimi vermek isteyen Hemşireler

 

EĞİTİM PROGRAMI

Başlangıç Tarihi:                            18 Nisan 2015

Eğitim Gün ve Saatleri:                 Cumartesi Pazar / 10:00 -17.00

Eğitmen:                                           Yrd.Doç.Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU

Toplam Süre:                                   3 Hafta / 48 Saat

Toplam Ücret:                                  1100 TL KDV  dahil

Yer :                                                   Esenyurt                  

ÖDEMELER

HESAP ADI                                :      KARLAB KARADENİZ ÇEVRE LAB.

BANKA ADI

:

FİNANSBANK

HESAP NO

:

610  360807

IBAN NO

:

TR40 0011 1000 0000 0036 0807 81

 Kredi Kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Finansbank kartınıza 4 eşit taksit

Ücrete dahil olanlar, çay, kahve ikramlar ve eğitim dokümanları ve CD ler
Sertifika; MEB onaylı uzmanlık sertifikası verilecektir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ     

 

Yetişkin eğitimi ve öğretim yöntemleri

Katılımcı profiline göre davranış modelleri

Eğitime ön hazırlık ve eğitim planlama

Eğitim etkinliğini artırıcı teknikler

Eğitim amaç ve hedeflerini belirlemek

İçerik Tasarımı ve dokuman tasarımı

Etkili bir eğiticinin sahip olması gerekli beceriler

Soru ve cevap teknikleri

Eğitim sonucu ölçme ve değerlendirme teknikleri

 

 

1-ÖĞRENME KAVRAMI VE TANIMI

Öğrenme - İçgüdü

Öğrenme tanımı - Davranışın tanımı

Davranışı anlama - Davranış üzerinde etkili faktörler,

İnsan tipolojileri ve kişilik özellikleri,

Davranış Modelleri,

 

2-EĞİTİM VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMI

Mevcut – Değişen değerler,

Dört ölümcül Korku - AİD Modeli,

Öğretme & Öğrenme Becerileri,

Dinleyici analizi & hedef belirleme,

İletişim – Algılama – Empati,

Etkili Mesaj Gönderme – Etkili Dinleme – Tekrarlatma,

İletişim Engelleri - İletme – iletişim

Davranış ve Duygu - İnsan Davranışı Hakkında Varsayımlar,

Eğitim Verme Süreci,

 

3-SUNUM TEKNİKLERİ

Etkili sunumun temel bileşenleri,

Strateji Geliştirme-Yapı Oluşturma-Sav Kurma-Tarz Belirleme-Sunum  

Sunum Becerisinin Ölçümü                                                                                                                         

Test: İyi bir sunucu musunuz?                                                                                                          

Örnek Sunum Planı                                                                                                                               

 

Basa Don